Zdjęcia z kolekcji pani Bożeny Długosz - Sołtys wsi Ocice, członek zarządu stowarzyszenia. 

"W 1946 roku kilkanaście tysięcy Polaków zostało przesiedlonych z terenów dzisiejszej Bośni i Hercegowiny (ówczesnej Jugosławii) do Bolesławca i okolicznych wiosek."

 

W dniu 15.10.2011 na sali w Ocicach odbyło się integracyjne spotkanie reemigrantów z Bośni ich potomków oraz przyjaciół, z mieszkańcami Ocic którzy powrócili do Polski z terenów byłej Jugosławii. Spotkanie odbyło się właśnie z okazji 65 rocznicy powrotu polaków z Bośni. Wszystkich przybyłych gości przywitała pani Aniela Słychan - przewodnicząca Stowarzyszenia. Jako pierwszy wystąpił pan Józef Herbut, który zaprezentował swoje wiersze o dwóch ojczyznach oraz przekazał wspomnienia dotyczące swojego dzieciństwa.

Na spotkaniu przybyły Wójt Gminy Bolesławiec pan Andrzej Dutkowski wyraził swoje uznanie dla organizatorów imprezy oraz zadeklarował swoją pomoc w organizacji następnych spotkań. Starosta bolesławiecki pan Cezary Przybylski pełen uznania dla organizatorów zapewniał o swojej pomocy w przyszłości.

Muzycznie zaprezentowali się Zespół Śpiewaczy,,Ocice" , Kapela Herbutów z Tomisławia oraz Zespół pana Hermana Stroki z Osiecznicy. W ich wykonaniu zabrzmiały piękne starodawne piosenki przywiezione z Bośni. Zaśpiewali także przepięknie państwo Rozalia i Karol Oleksy z Ocic.

Na uroczystości nie zabrakło również pana Franciszka Kwaśniaka autora książki ,,Dzieje Polaków w Bośni(1885-1946)" Gościem specjalnym była też pani Ela Tor, która pomagała w rejestracji stowarzyszenia i opowiadała o trudnych początkach, zaczynając że warto było podjąć trud, po to by można było spotkać się w takim gronie. Sołtys wsi Ocice, a zarazem członek zarządu stowarzyszenia Pani Bożena Długosz podziękowała Panom Wójtowi i Staroście, darując na pamiątke spotkania książki o tematyce kultywowania tradycji na Dolnym Śląsku. Zaznaczyła również , że ogromny wkład w kultywowanie tradycji mają zespoły ludowe. Pani Maria Klimas przedstawiła historię polskich rodzin w Bośni napisaną wierszem przez pana Piotra Burniaka. Podziękowała również panu Eugeniuszowi Braszce mieszkańcowi Nowogrodźca za przybycie i wkład włożony w pisanie historii o Polakach w Bośni oraz wykonanie mapy wsi Martyniec. Opowiedział o zbiorowej mogile w miejscowości Srbac, w której spoczywają polegli polscy partyzanci. Pokazał także zdjęcia pamiątkowej tablicy z tego miejsca, gdzie wypisano nazwiska spoczywających tam polaków. Podczas spotkania nie odbyło się bez tańców przy południowych rytmach. Wszyscy opuścili tą uroczystość zadowoleni w oczekiwaniu na następne spotkanie w tak wspaniałym gronie.